top of page

поверителностразделямция


1-ва срещазащитас един поглед


ОбщЗабележкажелязо


Следващите бележки предоставят прост преглед на това какво се случва с вашите лични данни, когато посетите този уебсайт. Лични данни са всички данни, с които можете да бъдете идентифицирани лично. Подробна информация по темата за защита на данните можете да намерите в нашата декларация за защита на данните, посочена под този текст.


Събиране на данни на този уебсайт


Кой е отговорен за събирането на данни на този уебсайт?
 

Обработката на данни на този уебсайт се извършва от оператора на уебсайта. Можете да намерите техните данни за контакт в раздела „Бележка за отговорния орган“ в тази декларация за защита на данните.


Как събираме вашите данни?
 

От една страна, вашите данни се събират, когато ни ги съобщите. Това може да бъде z. Б. са данни, които въвеждате във формуляр за контакт.

Други данни се събират автоматично или с вашето съгласие от нашите ИТ системи, когато посещавате уебсайта. Това са преди всичко технически данни (напр. интернет браузър, операционна система или време на разглеждане на страницата). Тези данни се събират автоматично веднага щом влезете в този уебсайт.


За какво използваме вашите данни?
 

Част от данните се събират, за да се гарантира, че уебсайтът се предоставя без грешки. Други данни могат да се използват за анализиране на вашето потребителско поведение.


Какви права имате по отношение на вашите данни?
 

Имате право да получите безплатно по всяко време информация за произхода, получателя и целта на съхраняваните от Вас лични данни. Вие също имате право да поискате коригиране или изтриване на тези данни. Ако сте дали своето съгласие за обработка на данни, можете да оттеглите това съгласие по всяко време за в бъдеще. Вие също имате право при определени обстоятелства да поискате ограничаване на обработването на вашите лични данни. Вие също имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

Можете да се свържете с нас по всяко време, ако имате допълнителни въпроси по темата за защита на данните.

2. Общи сведения и задължителни сведения


защита на данни
 

Операторите на тези страници приемат много сериозно защитата на вашите лични данни. Ние третираме вашите лични данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и тази декларация за защита на данните.

Ако използвате този уебсайт, ще бъдат събрани различни лични данни. Личните данни са данни, с които можете да бъдете идентифицирани лично. Тази декларация за защита на данните обяснява какви данни събираме и за какво ги използваме. Обяснява се и как и с каква цел става това.

Бихме искали да отбележим, че предаването на данни в интернет (напр. при комуникация по електронна поща) може да има пропуски в сигурността. Не е възможна пълна защита на данните срещу достъп от трети страни.

 

Бележка за отговорния орган
 

Отговорният орган за обработката на данни на този уебсайт е:

ГМ СЪРВИСИЗ ЕООД
Улица Иваница Данчов 5,
3000 Враца
България

Телефон: +49 176 21 30 44 99
Имейл: office.gm.services@gmail.com

Отговорният орган е физическото или юридическото лице, което самостоятелно или заедно с други решава относно целите и средствата за обработване на лични данни (напр. имена, имейл адреси и др.).


 

продължителност на съхранение
 

Освен ако в тази декларация за защита на данните не е посочен конкретен период на съхранение, вашите лични данни ще останат при нас, докато целта за обработка на данните престане да се прилага. Ако подадете легитимно искане за изтриване или оттеглите съгласието си за обработка на данни, вашите данни ще бъдат изтрити, освен ако нямаме други законово допустими причини за съхраняване на личните ви данни (напр. данъчни или търговски периоди на съхранение); в последния случай данните ще бъдат изтрити, след като тези причини престанат да съществуват.

 


Обща информация относно правното основание за обработка на данни на този уебсайт
 

Ако сте се съгласили с обработването на данни, ние ще обработваме вашите лични данни на основание член 6, параграф 1, буква a от GDPR или член 9, параграф 2, буква a от GDPR, ако се обработват специални категории данни съгласно член 9, параграф 1 от GDPR. В случай на изрично съгласие за предаване на лични данни на трети държави, обработката на данни също се основава на член 49, параграф 1, буква а) от GDPR. Ако сте дали съгласието си за съхранение на бисквитки или достъп до информация на вашето крайно устройство (напр. чрез пръстови отпечатъци на устройството), обработката на данни също се основава на раздел 25 (1) TTDSG. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Ако вашите данни са необходими за изпълнение на договора или за извършване на преддоговорни мерки, ние обработваме вашите данни на основание член 6, параграф 1, буква б) от GDPR. Освен това обработваме вашите данни, ако те са необходими за изпълнение на правно задължение въз основа на член 6, параграф 1, буква в) от GDPR. Обработването на данни може да се извърши и въз основа на нашия законен интерес в съответствие с член 6, параграф 1, буква f от GDPR. Следващите параграфи от тази декларация за защита на данните предоставят информация относно съответните правни основания за всеки отделен случай.
 


Отмяна Ihвашето съгласие за обработка на данни
 

Много операции по обработка на данни са възможни само с вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите съгласието, което вече сте дали по всяко време. Законосъобразността на обработката на данните, извършена до отмяната, остава незасегната от отмяната.Право на възражение срещу събирането на данни в специални случаи и срещу директна реклама (чл. 21 от GDPR)
 

АКО ОБРАБОТКАТА НА ДАННИТЕ СЕ ОСНОВАВА НА ЧЛ. 6 ABS. 1 ЛИТ. E ИЛИ F GDPR, ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ВЪЗРАЖИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ПОРАДИ ПРИЧИНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВАШАТА КОНКРЕТНА СИТУАЦИЯ; ТОВА СЕ ПРИЛАГА СЪЩО ЗА ПРОФИЛИРАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ. СЪОТВЕТНОТО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, НА КОЕТО СЕ БАЗИРА ОБРАБОТКАТА, МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМЕРЕНО В ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ. АКО ПРЕДСТАВИТЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ, НИЕ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ОБРАБОТВАМЕ СЪОТВЕТНИТЕ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОСВЕН АКО НЕ МОЖЕМ ДА ДОКАЖЕМ ИЗБРАНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА, КОИТО ИМАТ ПРЕДИМСТВО НА ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРАВА И СВОБОДА ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 21 (1) от GDPR).

АКО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ЗА ДИРЕКТНА РЕКЛАМА, ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ВЪЗРАЖИТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ТАКИВА РЕКЛАМНИ ЦЕЛИ; ТОВА СЕ ПРИЛАГА СЪЩО ЗА ПРОФИЛИРАНЕТО ДО СТЕПЕНТА, СВЪРЗАНА С ТАКАВА ДИРЕКТНА РЕКЛАМА. АКО ПРЕДСТАВИТЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ДИРЕКТНИ РЕКЛАМНИ ЦЕЛИ (ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 21 (2) GDPR).Право на обжалване пред компетентния надзорен орган
 

В случай на нарушения на GDPR, засегнатите лица имат право да подадат жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка на тяхното обичайно местопребиваване, работното им място или мястото на предполагаемото нарушение. Правото на подаване на жалба не засяга друго административно или съдебно средство за защита.


Право на преносимост на данните
 

Имате право да получите данни, които обработваме автоматично въз основа на вашето съгласие или в изпълнение на договор, предадени на вас или на трета страна в общ, машинно четим формат. Ако поискате директно прехвърляне на данните към друго отговорно лице, това ще бъде направено само доколкото е технически осъществимо.Информация, изтриване и коригиране
 

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право на безплатна информация относно вашите съхранявани лични данни, техния произход и получател и целта на обработката на данните и, ако е необходимо, право на коригиране или изтриване на тези данни по всяко време . Можете да се свържете с нас по всяко време, ако имате допълнителни въпроси по темата за личните данни.


Право на ограничаване на обработката
 

Имате право да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни. Можете да се свържете с нас по всяко време за това. Правото на ограничаване на обработването съществува в следните случаи:

  • Ако оспорвате точността на вашите лични данни, съхранявани от нас, обикновено се нуждаем от време, за да проверим това. По време на прегледа имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни.

  • Ако обработката на вашите лични данни е станала/се извършва неправомерно, можете да поискате ограничаване на обработката на данни вместо изтриване.

  • Ако вече не се нуждаем от вашите лични данни, но вие се нуждаете от тях, за да упражнявате, защитавате или предявявате правни искове, имате право да изискате обработването на вашите лични данни да бъде ограничено, вместо да бъдат изтрити.

  • Ако сте подали възражение в съответствие с член 21 (1) от GDPR, вашите и нашите интереси трябва да бъдат претеглени. Докато все още не е установено чии интереси надделяват, имате право да изискате обработването на личните Ви данни да бъде ограничено.

Ако сте ограничили обработването на Вашите лични данни, тези данни – с изключение на тяхното съхранение – могат да бъдат използвани само с Вашето съгласие или за предявяване, упражняване или защита на правни искове или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице или по причини, се обработват важни обществени интереси на Европейския съюз или държава-членка.SSL или TLS криптиране
 

От съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като поръчки или запитвания, които изпращате до нас като оператор на сайта, този сайт използва SSL или TLS криптиране. Можете да разпознаете криптирана връзка по факта, че адресният ред на браузъра се променя от "http://" на "https://" и по символа за заключване в реда на вашия браузър.

Ако е активирано SSL или TLS криптиране, данните, които ни предавате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

3. Събиране на данни на този уебсайтформа за контакти


Ако ни изпратите запитване чрез формата за контакт, вашите данни от формуляра за запитване, включително данните за контакт, които сте предоставили там, ще бъдат съхранявани от нас за целите на обработката на запитването и в случай на последващи въпроси. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие.

Тези данни се обработват на основание член 6, параграф 1, буква б) от GDPR, ако вашето искане е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за извършване на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработката се основава на нашия легитимен интерес от ефективната обработка на запитвания, отправени към нас (чл. 6, параграф 1, буква f от GDPR) или на вашето съгласие (чл. 6, параграф 1, буква a от GDPR) ако това е било поискано; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Данните, които въвеждате във формуляра за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, оттеглите съгласието си за съхранение или целта за съхранение на данни вече не е приложима (напр. след като заявката ви бъде обработена). Задължителните правни разпоредби - по-специално периодите на съхранение - остават незасегнати.


Каква информация се събира от AidaForm?

 

AidaForm събира различни видове информация, включително информация, която лично ви идентифицира или може да ви идентифицира („Лична информация“ или „Лични данни“), както е обяснено по-долу.

Информация, която ни предоставяте:

От сайта:

Може да събираме лични данни, които ни предоставяте, напр. Б. изпращане или предоставяне чрез онлайн формуляри на нашия уебсайт или чрез имейл съобщения. Ще поддържаме запис на нашата кореспонденция.

Всичко останало можете да намерите в декларацията за защита на данните на AidaForm.Запитване по e-mail, телефон или факс


Ако се свържете с нас по имейл, телефон или факс, вашето запитване, включително всички произтичащи лични данни (име, запитване), ще бъдат съхранени и обработени от нас за целите на обработката на вашата заявка. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие.

Тези данни се обработват на основание член 6, параграф 1, буква б) от GDPR, ако вашето искане е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за извършване на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработката се основава на нашия легитимен интерес от ефективната обработка на запитвания, отправени към нас (чл. 6, параграф 1, буква f от GDPR) или на вашето съгласие (чл. 6, параграф 1, буква a от GDPR) ако това е било поискано; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Данните, които сте ни изпратили чрез заявки за контакт, ще останат при нас, докато не поискате изтриване, не оттеглите съгласието си за съхранение или целта за съхранение на данни вече не е приложима (напр. след като заявката ви бъде обработена). Задължителните правни разпоредби - по-специално законовите периоди на съхранение - остават незасегнати.

4. Добавки и инструменти


Google Web Fonts (локален хостинг)

 

Този сайт използва така наречените уеб шрифтове, предоставени от Google за еднообразно показване на шрифтове. Google Fonts се инсталират локално. Няма връзка със сървърите на Google.

Можете да намерите повече информация за Google Web Fonts на адрес https://developers.google.com/fonts/faq  и в политиката за поверителност на Google:  https://policies.google.com/privacy?hl=bg.

bottom of page